OCDS Włocławek

pw. Ducha Świętego

Adres:
Wspólnota OCDS Włocławek
przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych

ul. Kościelna 10
87-807 Włocławek


Kontakt:
  +48 693 586 532
  szczepankiewicz@vp.plPrzewodnicząca(y) Wspólnoty:
Wanda Szczepankiewicz OCDS

Data powstania Wspólnoty:
27 września 1995 r.


Spotkania:

IV sobota miesiąca
8:30 – 15:00

Wspólnota spotyka się przy klasztorze sióstr karmelitanek bosych na ul. Kościelnej 10.


Historia Wspólnoty:

Pomysł założenia włocławskiej Wspólnoty OCDS zrodził się podczas pierwszego Kongresu OCDS Prowincji Warszawskiej w Poznaniu w dniach 8 – 12 lipca 1995r. Dzięki zaangażowaniu O. Wojciecha Ciaka OCD Delegata prowincjała i dobrej woli Sióstr Karmelitanek Bosych we Włocławku już 27 września 1995r. nastąpiła inauguracja naszej Wspólnoty.

Właściwą fundatorką naszej Wspólnoty stała się Wielebna Matka Przeorysza Karmelu m. Maria Jolanta od Trójcy Przenajświętszej umożliwiając zaistnienie naszej Wspólnoty przy Klasztorze.

Pierwsze przyjęcia do Wspólnoty odbyły się 14.12.1995r. a pierwsze przyrzeczenia wieczyste zostały złożone 16.11.2000r. Dla uczczenia Jubileuszu 750-lecia Szkaplerza Świętego Wspólnota zorganizowała przyjęcia Szkaplerza Świętego w parafii p.w. Św. Stanisława 10.12.2000r. w parafii p.w. Św. Józefa w dniach 9 – 11 lutego 2001r. we Włocławku.

Szkaplerze nakładał i Konferencje głosił nasz Asystent o. Arkadiusz Stawski OCD. Rozprowadzono ulotki i materiały powołaniowe i sprzedawano książki o tematyce karmelitańskiej.

W 10-tą rocznicę powstania Wspólnoty tj. 27.09.2005r. o. Delegat Stanisław Plewa OCD wręczył Wspólnocie Dekret Erekcyjny. Tego dnia odbyły się pierwsze wybory. Z tej okazji został wydany tomik wierszy naszej członkini Janiny Rieske.

Obecnie Wspólnota liczy 12 osób i 2 kandydatki. Po ślubach i przyrzeczeniach definitywnych jest 9 osób. Patronem naszej Wspólnoty jest Duch Święty. Karmel – to troska o Kościół. Chcemy współuczestniczyć w zbawianiu innych na wzór Świętej Teresy od Jezusa, Św. Jana od Krzyża i Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Doktorów Kościoła.
Chcemy przez modlitwę zanurzać dusze w wodach łaski i miłosierdzia wypływającego z przebitego Serca Jezusa.

Nasza Diakonia Wynagradzająca „OFIARA ZA INNYCH” nie jest jeszcze dostatecznie ukształtowana, ale każda z nas ma w niej swój udział, mniej lub bardziej świadomy. To jest kult ś.p. Kaliny Kowalczewskiej. Naszym hasłem jest: „WSZYSTKO ZA INNYCH”.

Zobacz najnowsze wydarzenia we Wspólnocie


Relikwie pod opieką Wspólnoty:


Skip to content