OCDS Warszawa-Solec

pw. Trójcy Przenajświętszej

Adres:
Wspólnota OCDS Warszawa-Solec
przy klasztorze oo. Karmelitów Bosych pw. Trójcy Świętej

ul. Solec 61
00-424 Warszawa


Kontakt:
  +48 602 896 916
  ocdssolec@gmail.com


  fb.com/ocdssolec
  instagram.com/ocdssolec

Przewodnicząca(y) Wspólnoty:
Piotr Strojecki OCDS

Asystent Wspólnoty:
o. Szczepan Maciaszek OCD

Data powstania Wspólnoty:
19 marca 2022


Spotkania:

poza lipcem i sierpniem

II sobota miesiąca
Spotkanie obowiązkowe
09:00 – Jutrznia
09:30 – Modlitwa wewnętrzna
10:15 – Msza święta – OCDS
11:30 – Agapa
12:00 – Anioł Pański
– część czasem tylko dla członków:
12:05 – Ogłoszenia, nowi, etc.
12:30 – Konferencja i dyskusja
13:45 – Salve Regina
13:50 – Sprzątanie po spotkaniu.

Ostatnia niedziela miesiąca
Spotkanie dobrowolne
10:00 – Modlitwa przedpołudniowa z LG
10:15 – Lectio Divina
12:00 – Msza święta – parafialna
13:45 – Agapa
14:15 – Ew. ogłoszenia
14:30 – Sprzątanie po spotkaniu

Wspólnota spotyka się przy klasztorze karmelitów bosych na ul. Solec 61 (parafia Trójcy Świętej).


Historia Wspólnoty:

Początki Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie wymykają się krytycznemu opisowi historyka, podobnie jak opis początku Zakonu Karmelitańskiego na Górze Karmel. Wiemy jedynie to, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego były dwie niezależne od siebie wspólnoty. Jednak w czasie komunistycznym całe ówczesne tercjarstwo karmelitańskie skupiło się wokół nowopowstałego klasztoru karmelitów bosych na ul. Racławickiej. Tam też zawiązała się Wspólnota, która nadal istnieje. Z warszawskim tercjarstwem karmelu terezjańskiego była związana zmarła 12 czerwca 1946 r. w Krakowie Teresa Lubińska (Józefa od św. Teresy). Została przyjęta (28 czerwca 1927 r.) i złożyła profesję tercjarską (29 lipca 1928 r.) w Warszawie. Była tłumaczką i pisarką. Wybitną postacią jest ks. prof. dr hab. Jan Piotr Stępień (Józef Maria od Jezusa) – biblista, rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1972–81, kapłan diecezji sandomierskiej zmarły 9 stycznia 1995 w Laskach pod Warszawą. Do III Zakonu Karmelitańskiego został przyjęty przez ówczesnego prowincjała o. Józefa Prusa w Krakowie w roku 1942.

Od 26 sierpnia 2017 roku Ojcowie Karmelici Bosi przejęli prowadzenie parafii na Solcu. W ten sposób pojawił się nowy klasztor karmelitów bosych w Warszawie. Jednocześnie Wspólnota OCDS na Racławickiej ustawicznie się rozrastała. W dniach 4-5 grudnia 2021 r. o. Jan Piotr Malicki OCD przeprowadził wizytację. Jednym z jej wniosków była propozycja utworzenia nowej fundacji OCDS na Solcu. Grupa kilku członków postanowiło odpowiedzieć na to zaproszenie – inauguracja nowej Wspólnoty odbyła się w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, 19 marca 2022 r. Pierwszym asystentem Wspólnoty został o. Szczepan Maciaszek OCD, a koordynatorem, do czasu ustalenia się składu osobowego Wspólnoty, został Piotr Strojecki OCDS.


Skip to content