Secular Order of the Discalced Carmelites

Province of Warsaw

 

We are devoted to live a life of prayer in the midst of the world, under the protection of Our Lady of Mount Carmel.

Inspired by st Therese of Jesus and st John of the Cross we seek the Face of God in a life of prayer, service to the Catholic Church and  the needs of the world.

Prayer Intentions

The Pope’s Monthly Intentions

January 2021

May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

February 2021

We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded.

March 2021

Let us pray that we may experience the sacrament of reconciliation with renewed depth, to taste the infinite mercy of God.

February 2020

We pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and considered.

March 2020

We pray that the Church in China may persevere in its faithfulness to the Gospel and grow in unity.

April 2020

We pray that those suffering from addiction may be helped and accompanied.

May 2020

We pray that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for the entire Church.

June 2020

We pray that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus.

July 2020

We pray that today’s families may be accompanied with love, respect and guidance.

August 2020

We pray for all those who work and live from the sea, among them sailors, fishermen and their families.

September 2020

We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.

October 2020

We pray that by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church.

November 2020

We pray that the progress of robotics and artificial intelligence may always serve humankind.

December 2020

We pray that our personal relationship with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer.

The Prayer for Homeland

Listopad 2021

Za ludzi walczących z wiarą katolicką i polskością o poszanowanie naszych uczuć religijnych, symboli, tradycji oraz tożsamości narodowej.

Grudzień 2021

Za osoby borykające się z duchowymi, psychicznymi oraz ekonomicznymi skutkami pandemii, by znalazły właściwą pomoc.

Styczeń 2021

O bardziej zdecydowane świadectwo katolików, które będzie znakiem dla poszukujących rozwoju w życiu osobistym i społecznym.

Luty 2021

Za księży i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.

Marzec 2021

Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Kwiecień 2021

O większą troskę świeckich za parafię zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym..

Maj 2021

Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera nas w walce z laicyzacją naszego Narodu oraz ideologią gender.

Czerwiec 2021

O światło Ducha Świętego dla duszpasterzy i liderów ruchów, aby mogli odczytywać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.

Lipiec 2021

Za ludzi przebywających na wakacjach, aby kontakt z pięknem przyrody zbliżał ich do Boga Stwórcy.

Sierpień 2021

O obfite plony i pogodę sprzyjającą zbiorom.

Wrzesień 2021

Za rodziny zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na działanie Łaski Bożej.

Październik 2021

O łaskę nawrócenia dla młodzieży odrzucającej wiarę przekazaną jej przez rodziców i dziadków.

Carmelite Retreats

Check out the Carmelite’s Centers propositions for this year and plan your retreat.
Skip to content