Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Prowincja Warszawska

 

Jesteśmy powołani do modlitwy w świecie pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Inspirowani przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża poszukujemy oblicza Bożego w modlitwie i służbie
dla dobra Kościoła i potrzeb świata.

Nadchodzące wydarzenia

2019-22 – Eucharystia daje Życie

2020/21 – Zgromadzeni na świętej Wieczerzy

Intencje Ojca Świętego Franciszka

Lipiec 2021

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Sierpień 2021

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Marzec 2020

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień 2020

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Maj 2020

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec 2020

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec 2020

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Sierpień 2020

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Wrzesień 2020

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Październik 2020

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad 2020

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Grudzień 2020

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Styczeń 2021

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty 2021

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec 2021

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kwiecień 2021

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj 2021

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Czerwiec 2021

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Modlitwa w Intencji Ojczyzny

Lipiec 2021

Za ludzi przebywających na wakacjach, aby kontakt z pięknem przyrody zbliżał ich do Boga Stwórcy.

Sierpień 2021

O obfite plony i pogodę sprzyjającą zbiorom.

Styczeń 2021

O bardziej zdecydowane świadectwo katolików, które będzie znakiem dla poszukujących rozwoju w życiu osobistym i społecznym.

Luty 2021

Za księży i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.

Marzec 2021

Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Kwiecień 2021

O większą troskę świeckich za parafię zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym..

Maj 2021

Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera nas w walce z laicyzacją naszego Narodu oraz ideologią gender.

Czerwiec 2021

O światło Ducha Świętego dla duszpasterzy i liderów ruchów, aby mogli odczytywać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.

Rekolekcje w&nbspKarmelu

Sprawdź propozycje w ośrodkach karmelitańskich i zaplanuj tegoroczne rekolekcje.

Skip to content